Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surat Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานส่วนอำนวยการ

เอกสารแนบ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ 2560

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 104 ครั้ง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พศ 2561

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 107 ครั้ง

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พศ 2561

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 109 ครั้ง