Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surat Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

บันทึกคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานที่จะจ้างและการกำหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

บันทึกคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานที่จะจ้างและการกำหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

บันทึกคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานที่จะจ้างและการกำหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด

เอกสารแนบ

บันทึกคณะกรรมการ

ขนาดไฟล์:5.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 100 ครั้ง