Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surat Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทดแทนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ลาออกจากราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 131 ครั้ง