Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surat Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวกิจกรรมทสจ.สฎ.

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ มากมี ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย
นางสาวนิภาพรรณ ศรีฟ้า นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
และนายพัชร์ภารุจ สุคนธร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" 
ขุดลอกวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสมหวังเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับมือ
กับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น ณ คลองสมหวัง หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
ในกิจกรรม

แกลเลอรี่