Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial office of Natural Resources and Environment Suratthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”(เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”(เพิ่มเติม)
1.สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.30 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง