Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial office of Natural Resources and Environment Suratthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

Kick Off กิจกรรม "1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว"

Kick Off กิจกรรม "1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว"

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายชัยสิทธิ์  ตระกูลศิริพาณิชย์ ผอ.สนง.ทสจ. ร่วมกับ สนง.สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เวลา 08.30 - 11.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์  จินโต เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย

1.กิจกรรมเดินรณรงค์สร้างการรับรู้จากทุกภาคส่วน จากวัดธรรมบูชา ไปยัง ศูนย์การค้าสหไทยการ์เด้นพลาซ่า สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมรณรงค์มากกว่า 500 คน

2.กิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือ (Mou) ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 28 หน่วยงาน

3.กิจกรรมปล่อยขบวนรถเก็บขยะ จำนวน 3 คัน ให้กับ อบต.ปากแพรก อบต.พลายวาส และ ทต.ตลาดไชยา ณ ลานหน้าศูนย์การค้า สหไทย การ์เด้นพลาซ่า สุราษฎร์ธานี

แกลเลอรี่