Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surat Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเลื่อนการประเมิณสมรรถนะด้วยการสอบสัมภาษณ์

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขนาดไฟล์:0.97 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 84 ครั้ง