Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surat Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวกิจกรรมทสจ.สฎ.

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะสวนหลวง ร.๙"

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะสวนหลวง ร.๙"

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ มากมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ สวนหลวง ร.9 และกิจกรรมจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหัวหน้าส่วนราชการ รวม 11 ต้น พร้อมทำความสะอาด เก็บขยะ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

แกลเลอรี่