Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surat Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเลื่อนการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเลื่อนการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

เนื่องจากมีบุคลากรสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผลการตรวจ PCR เป็นบวกจำนวน 1 ราย และมีบุคลากรที่สัมผัสเสี่ยงสูง ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปออกไปก่อน

เอกสารแนบ

C5D47908-A604-4058-ABCB-69BF9EC964DE

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .jpeg | ดาวน์โหลด: 83 ครั้ง