Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surat Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเลื่อนการรับสมัครพนักงานราชการออกไปก่อน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเลื่อนการรับสมัครพนักงานราชการออกไปก่อน

ตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น
เนื่องจากมีบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจเป็นบวก และมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการรับสมัครพนักงานราชการออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป